Grundexamen i turismbranschen

Den som avlagt grundexamen kan arbeta i kundbetjäningsuppgifter med försäljning, inkvartering och genomförande av turisttjänster inom turismbranschen samt arbeta med ansvar för samhället och kundinriktat betjäna finländska och utländska kunder. Hen kan dra nytta av goda interaktionsfärdigheter, språkkunskaper och kännedom om kulturer samt agera kommersiellt och serviceinriktat, kvalitetsmedvetet, lönsamt och resultatrikt, ansvarsfullt och i enlighet med ett hållbart verksamhetssätt. I grundexamen kan man välja att specialisera sig på arbetsuppgifter i en hotellreception, inom försäljning av resetjänster eller vid genomförande av turisttjänster.

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena