Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen

Den som avlagt grundexamen inom båtbyggnadsbranschen bygger båtar av plastkomposit och trä samt båtdelar av plastkomposit, trä och metall. En båtbyggare installerar och vårdar olika maskiner och motorer som används på båtar. Hen arbetar kvalitets- och kostnadsmedvetet i enlighet med principerna för hållbar utveckling.

Bekanta dig med de relevanta yrken!

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena