Grundexamen inom bilbranschen

Verksamhetsmiljön inom bilbranschen är internationell och består av nätverk. Det behövs mångsidig arbetskraft inom branschen. Kundorientering och god service får allt större betydelse i alla typer av uppgifter. Man måste ha allsidig branschkompetens, tekniska färdigheter och god kundservice- och samarbetsförmåga. Utmaningen består i att ständigt hålla sig uppdaterad om ny teknik och använda den samt att återanvända material.

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena