Grundexamen inom byggnadsbranschen

En sakkunnig inom byggnadsbranschen ansvarar för nybyggandet och det kontinuerliga underhållet av platser för boende, arbete och fritid, byggnader, trafiknät, olika miljökonstruktioner samt vatten- och energiförsörjningsnätet. Verksamheten sker traditionellt i hemlandet, men den internationella verksamheten utgör en växande del i dag. Dagens byggarbetare måste kunna arbeta på en byggplats där renovering pågår.

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena