Grundexamen inom cirkusbranschen

Cirkusartister skapar upplevelser av hög kvalitet både cirkustekniskt och när det gäller konstnärlig uttrycksförmåga. De kan planera och genomföra ett cirkusnummer baserat på några bastekniker för scen-, trampolin-, par- och gruppakrobatik eller på jonglering, användning av flera balansredskap, luftakrobatik eller dans.

Cirkusartisterna kan använda moderna tekniska hjälpmedel och utrustningar, informations- och kommunikationsteknik och de kan söka och förmedla information. De känner till den centrala lagstiftningen för branschen samt avtalssystemen och kan följa dessa i sin verksamhet. De arbetar kvalitetsmedvetet, initiativrikt samt service- och samarbetsvilligt. Cirkusartisterna är ajour med läget på den internationella cirkusscenen och kan etablera internationella kontakter.

Bekanta dig med de relevanta yrken!

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena