Grundexamen inom el- och automationsbranschen

Den som avlagt grundexamen inom el- och automationsbranschen har den yrkesskicklighet som krävs för uppgifter inom el- och automationsbranschen. Hen kan arbeta på ett samarbetsvilligt och säkert sätt med olika arbetsuppgifter inom el- och automationsinstallationer. Den som avlagt examen kan läsa planeringsdokument inom el- och automationsbranschen och utföra installationer enligt installationsmiljöns krav. Hen säkerställer att slutresultat är säkert och att det motsvarar de krav som ställts på arbetet.

Bekanta dig med de relevanta yrken!

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)