Grundexamen inom gruvbranschen

Den som har avlagt grundexamen inom gruvbranschen arbetar på ett säkert sätt i olika arbetsmiljöer inom gruvbranschen. Hen tar hänsyn till olika intressentgruppers uppgifter i sitt eget arbete och förstår sina egna uppgifter som en del av större helheter. Hen är insatt i de krav som processerna ställer. Den som avlagt examen kan särskilt beakta säkerheten i arbetet, miljöfrågorna och hållbar utveckling.

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena