Grundexamen inom hår- och skönhetsvård

De som har avlagt grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen har den yrkesskicklighet som behövs i kundservice och vid försäljning av produkter och tjänster inom hår- och skönhetsbranschen. Utöver färdigheter i kundservice hör goda produktkunskaper samt förmåga att sörja för arbets- och kundsäkerhet till deras kärnkompetens.

De som har avlagt denna examen har utöver ett brett grundläggande kunnande även mer specialiserat kunnande. Inom alla kompetensområden är det möjligt att bredda sitt kunnande med valbara examensdelar.

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)