Grundexamen inom konstindustrin

De som avlagt examen inom konstindustrin kan tillverka produkter, utrymmen och tjänster inom den egna branschen. Estetisk, visuell och kulturkompetens, handens färdigheter samt företagsamhet är kännetecknande för branschen. De som avlagt examen inom konstindustrin kan planera sitt arbete och mångsidigt skaffa information om sin egen bransch. De behärskar de mest typiska materialen, arbetsredskapen och tillverkningsmetoderna inom branschen.

De som avlagt konstindustrins examen arbetar enligt kvalitetskriterierna inom branschen. De är väl insatta i lagstiftningen som rör branschen, i tillvägagångssätten inom branschen, i hållbar utveckling och i hanteringen av material att de kan färdigställa produkter, utrymmen och tjänster åt kunder. Förutom teknisk yrkesskicklighet behövs förmåga att kontinuerligt lära sig nytt, uppfatta helheter, dra nytta av de möjligheter digitaliseringen erbjuder inom branschen och att arbeta tillsammans med andra.

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena