Grundexamen inom läkemedelsbranschen

En läkemedelstekniker som har avlagt grundexamen inom läkemedelsbranschen kan arbeta med olika uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap och använda sin yrkeskompetens i informationsteknik, logistik och kvalitetsarbete inom läkemedelsbranschen. Hen har specialkunnande och sådan yrkesskicklighet som arbetslivet förutsätter alternativt inom arbete på apotek eller sjukhusapotek eller inom läkemedelsindustrin eller läkemedelspartihandeln.

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena