Grundexamen inom lantbruksbranschen

Lantbruk är produktion och förädling av resurser som fås ur naturen. Vid sidan av kreatur och växter bedrivs det även lantbruksturism, maskinentreprenader, vidarebearbetning av lantbruksprodukter samt miljöskötsel och service av semesterboende. Även pälsodling och foderproduktion hör till branschen.

De som avlagt grundexamen inom lantbruksbranschen följer med utvecklingen inom sin bransch samt fungerar som ett led i kvalitetskedjan för produktionen samt kan använda informationsteknik vid planering och uppföljning av en lönsam produktion. De kan bedöma verksamhetens lönsamhet och fungera kostnadsmedvetet, men samtidigt även på ett etiskt och miljöansvarigt sätt.

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena