Grundexamen inom lantmäteribranschen

De som avlagt grundexamen inom lantmäteribranschen kan tillämpa sina kunskaper och färdigheter i olika situationer i arbetslivet. De kan se sitt arbete som en del av större arbetshelheter och kan i sitt eget arbete beakta de uppgifter och förväntningar som sakkunniga inom närliggande branscher har. De kan planera och göra upp tidtabeller för sitt arbete utgående från handlingar, planer och ritningar. Sakkunniga inom lantmäteribranschen, det vill säga kartläggare, kan presentera och utvärdera sitt arbete samt utarbeta behövliga utskrifter och rapporter.

Bekanta dig med de relevanta yrken!

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)