Grundexamen inom livsmedelsbranschen

De som avlagt grundexamen inom livsmedelsbranschen kan följa egenkontroll och livsmedelshygien samt garantera produktsäkerhet och kvalitet på produkterna. Hen kan styra och hålla igång en framställningsprocess samt framställa livsmedel, bageriprodukter, köttprodukter och mejeriprodukter enligt valt kompetensområde.

Hen har färdigheter att arbeta i en industriell livsmedelstillverkningsprocess eller i en småskalig produktion. Dessutom kan hen enligt valbara examensdelar förpacka livsmedel, arbeta i ett lager eller leveranscentral inom ett livsmedelsföretag, arbeta i livsmedelsaffärer eller framställa livsmedelsprodukter i en internationell miljö.

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena