Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik

Industrin inom maskin- och produktionsteknik har en central ställning i Finlands nationalekonomi och utrikeshandel. Branschen har en hög sysselsättningsgrad och över hälften av produktionen går till export. Till de yrkesmässiga grundfärdigheterna hör att känna till maskiners och apparaters funktion och uppbyggnad, kunna använda arbetsredskap och arbetsmaskiner samt kunna läsa arbetsritningar och kopplingsscheman. Inom branschen krävs att man har kunskaper i olika tillverkningstekniker, behärskar installations-, automations-, och monteringsarbeten samt kan använda och underhålla maskiner.

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)