Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning

De som avlagt grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning har de färdigheter som krävs i de mångsidiga arbetsuppgifterna inom mediebranschen och visuell framställning. De känner till mediebranschens verksamhetsmiljö och har de färdigheter som krävs för att sköta mångsidiga arbetsuppgifter i olika arbetsmiljöer.

Inom mediebranschen och visuell framställning behövs både personer med ett brett yrkeskunnande och specialister.  De som avlagt examen har i regel bred kompetens inom sitt kompetensområde, men färdigheterna kan också vara inriktade på ett speciellt delområde inom det egna kompetensområdet.

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)