Grundexamen inom processindustrin

Den som har avlat grundexamen inom processindustrin har grundläggande färdigheter att arbeta med drift och underhåll av produktionen i olika branscher inom processindustrin. Hen kan använda maskiner och utrustningar för olika produkters tillverknings- och förpackningsprocesser enligt säkerhetsföreskrifterna. Dessutom kan hen använda automatiseringssystem för processledning och följa upp funktionen hos de anordningar som används i processer och på fältet; övervaka, leda och reglera processer inom sitt arbetsområde och utföra driftunderhåll.

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)