Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Den som har avlagt grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen kan arbeta i ett kundobjekt och i kundservicesituationer inom rengörings- och fastighetsservicebranschen i enlighet med serviceavtalet. De som avlagt examen kan enligt de valbara examensdelarna planera och genomföra rengöringstjänster i olika kundobjekt, vilka är fastigheter, hotell- och inkvarteringslokaler, köpcentra och butikslokaler, specialsituationer i hem, trafikmedel, läroanstalter och daghem, industrianläggningar, hälso- och sjukvårdslokaler eller simbassängs- och spalokaler.

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena