Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen

Den som avlagt grundexamen kan arbeta i planerings-, genomförande- och försäljningsuppgifter för matlagning eller kundservice inom restaurangbranschen. Hen kan betjäna finländska och utländska kunder på ett kundorienterat sätt och dessutom kan hen arbeta försäljnings-, och kundbetjäningsinriktat, kvalitetsmedvetet, lönsamt och resultatinriktat, ansvarsfullt och enligt kraven på hygien och hållbart verksamhetssätt.

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena