Grundexamen inom säkerhetsbranschen

Den som avlagt examen har omfattande baskunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta, specialisera eller vidareutbilda sig inom samtliga områden som ingår i säkerhetssektorn, dvs. arbeten inom den tekniska branschen, logistikarbeten, miljöarbeten, servicearbeten och arbeten inom den privata säkerhetsbranschen. De som avlagt examen är pålitliga, kvalitetsmedvetna, initiativrika samt serviceinriktade och samarbetsvilliga. De ska i varierande arbetssituationer i tjänst hos olika arbetsgivare eller som självständiga företagare kunna tillämpa de färdigheter och kunskaper som de lärt sig. Säkerhetsvakter som avlagt grundexamen inom säkerhetsbranschen kan specialisera sig på bevaknings-, räddnings- eller säkerhetsteknisk verksamhet.

Bekanta dig med de relevanta yrken!

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)