Grundexamen inom skogsbranschen

De som har avlagt grundexamen inom skogsbranschen har breda grundläggande yrkesfärdigheter för olika uppgifter inom skogsbranschen och för fortsatta studier. Centrala uppgifter inom skogsbranschen är skogsvårdsarbeten, upparbetning av virke och skogsskyddsarbeten. Det antas att behovet för skogsmaskinsförare och virkestransport ökar inom de kommande åren.

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)