Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Den som har avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen har breda baskunskaper för olika uppgifter inom en bransch och mer specialiserat kunnande och sådan yrkesskicklighet som arbetslivet kräver inom minst ett delområde med anknytning till en verksamhetshelhet i arbetslivet. Närvårdare eller akutvårdare på grundnivå som har avlagt grundexamen kan utföra sitt arbete med hänsyn till bestämmelser, instruktioner samt värdegrund och yrkesetik inom branschen.

De valbara examensdelarna ger närvårdarna eller akutvårdarna på grundnivå kunnande att profilera sig för olika verksamhetssektorer inom social- och hälsovården, som till exempel att utnyttja välfärdsteknologi för att upprätthålla funktionsförmågan, terminalvård, provtagning, arbete som stödjer hemmaboende och livshantering, mentalhälsoarbete och missbrukarvård för olika klientgrupper, immobiliseringsbehandling, perioperativt vårdarbete, arbete i situationer med många patienter och storolyckor, arbete med funktionella metoder, arbete som främjar barns och ungas mentala färdigheter samt munhälsovård och fotvård.

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena