Grundexamen inom textil- och modebranschen

Den som avlagt grundexamen inom textil- och modebranschen arbetar kundinriktat, ansvarsfullt och planmässigt och följer arbetslivets spelregler. Hen arbetar kvalitets- och kostnadsmedvetet enligt principerna för hållbar utveckling och använder olika material och tillverkningstekniker samt ändamålensenliga maskiner, anordningar och arbetsredskap. Hen använder information om mode och formgivning samt verkar samarbetsvilligt i globala och mångkulturella verksamhetsmiljöer inom branschen.

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)