Grundexamen inom trädgårdsbranschen

De som avlagt grundexamen inom trädgårdsbranschen har en bred baskunskap inom branschen och ett fördjupat kunnande i blomster- och trädgårdshandel, trädgårdsproduktion eller grönsektorn. De känner mångsidigt igen växter och identifierar de faktorer som inverkar på växterna och växtligheten på grönområden, friland och i täckta odlingar samt i blomster- och trädgårdsbutiker. De kan ge både högklassig och trygg service inom blomster- och trädgårdshandeln eller grönsektorn eller trädgårdsprodukter samt följa lagstiftningen och avtalen för branschen. De som avlagt examen förstår vilken betydelse hållbar utveckling och klimatförändringen har för verksamheten inom trädgårdsbranschen.

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena