Grundexamen inom träindustrin

Den som avlagt grundexamen inom träindustrin kan använda och göra ritningar som är vanliga inom träindustrin och använda branschens maskiner och utrustning. Hen kan hantera branschens arbetsmetoder, material och tillbehör. Hen kan utföra arbetsuppgifterna säkert och ekonomiskt.

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena