Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

Ytbehandling anknyter till byggande samt tillverkning och underhåll av olika produkter. Vid byggande och underhåll av byggnader innebär ytbehandling målning, tapetsering, plattsättning och golvbeläggning samt olika spackel- och rappningsarbeten. Vid produkttillverkning består ytbehandlingen av målning och ytbeläggning av produkter, till exempel med zink, nickel, krom, silver och guld.

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)