Grundexamen inom hästhushållning

De som avlagt examen kan utföra dagligt arbete i stall och hästskötsel samt utföra centralt underhållsarbete som berör hästskötsel, såsom hovvård och underhåll av utrustning. De som avlagt grundexamen har utöver grundläggande färdigheter i branschen även specialiserat kunnande som hästskötare eller ridinstruktör inom olika sektorer av hästhushållningen.

Bekanta dig med de relevanta yrken!

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena