Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Akutvårdare på grundnivå

En akutvårdare på grundnivå som avlagt kompetensområdet för akutvård kan utföra arbete som främjar hälsa, säkerhet, välbefinnande och funktionsförmåga samt arbeta inom akutvård.

Arbetsplatserna kan finnas inom den offentliga, privata eller tredje sektorn. Akutvårdare på grundnivå med examen inom kompetensområdet akutvård på grundnivå kan arbeta mycket mångsidigt i arbetslivet också inom andra uppgifter än akutvård, dock inte inom småbarnspedagogik.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s