Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Akutvårdare på grundnivå

En akutvårdare på grundnivå som avlagt kompetensområdet för akutvård kan utföra arbete som främjar hälsa, säkerhet, välbefinnande och funktionsförmåga samt arbeta inom akutvård.

Arbetsplatserna kan finnas inom den offentliga, privata eller tredje sektorn. Akutvårdare på grundnivå med examen inom kompetensområdet akutvård på grundnivå kan arbeta mycket mångsidigt i arbetslivet också inom andra uppgifter än akutvård, dock inte inom småbarnspedagogik.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

Akutvårdare på grundnivåGrundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

En akutvårdare på grundnivå arbetar i många olika miljöer

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s