Grundexamen inom konstindustrin

Artesan

Artesaner kan oberoende av sitt kompetensområde vara verksam som arbetstagare eller företagare i branschenliga arbetsuppgifter med att planera och tillverka produkter, planera och bygga utrymmen, planera och förverkliga tjänster, i handledningsverksamhet, i industriell produktion, i kundbetjäning och försäljningsarbete.

Artesaner som avlagt kompetensområdet för ädelmetallbranschen tillverkar och reparerar ädelmetallprodukter eller gör graveringsarbeten.

Artesaner som avlagt kompetensområdet för handledningsverksamhet inom hantverk kan arbeta som arbetstagare eller företagare i arbetsuppgifter för branschen i uppgifter med planering och tillverkning av produkter, planering och genomförande av tjänster, i handledningsverksamhet samt i kundbetjäning och försäljningsarbete.

Artesaner som avlagt kompetensområdet för metallsmide kan tillverka och reparera produkter inom branschen.

Artesaner som avlagt kompetensområdet för träsnickeri kan tillverka och reparera produkter inom träbranschen.

Artesaner som avlagt kompetensområdet för sameslöjd kan skaffa och förbehandla material för sameslöjd enligt naturens naturliga kretslopp och tillståndsförfaranden. De kan planera och tillverka sameslöjdsprodukter, planera sitt eget arbete och mångsidigt söka information och kunskap om den egna branschen. De använder i sitt arbete fackterminologi på samiska.

Artesaner som avlagt kompetensområdet för inredningsbranschen kan planera och genomföra inredningshelheter åt kunder.

Artesaner som avlagt kompetensområdet för instrumentbygge arbetar enligt kvalitetskriterierna inom branschen. De är väl insatta i lagstiftningen som rör branschen, i tillvägagångssätten inom branschen, i hållbar utveckling och i hanteringen av material så att de kan framställa produkter eller tjänster åt kunder. Förutom teknisk yrkesskicklighet behövs förmåga att kontinuerligt lära sig nytt, uppfatta helheter, dra nytta av de möjligheter digitaliseringen erbjuder inom branschen och att arbeta tillsammans med andra.

Artesaner som avlagt kompetensområdet för produkttillverkning kan arbeta mångsidigt i olika arbetsuppgifter och yrkesområden inom konstindustrin, i traditionella eller i helt nya slags uppgifter. Exempelvis visualister, glasblåsare, 3D-printeroperatörer, mässbyggare kan visa sitt kunnande inom detta kompetensområde.

Artesaner som avlagt kompetensområdet för tapetseringsbranschen kan tapetsera möbler. De kan arbeta som företagare eller arbetstagare i en tapetserarverkstad eller i en industriell produktion. Arbetet kan gälla tapetsering av möbler, handledningsverksamhet eller försäljningsarbete.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s