Grundexamen inom el- och automationsbranschen

Automationsmontör

Yrkeskunniga inom elbranschen arbetar behövs för produktion, distribuering och överföring av elektricitet, elektrifiering, elinstallationer, reparation och service samt automation och underhåll. De som arbetar inom el- och automationsbranschen installerar och underhåller el- och automationssystem eller eldistributionsnät i fastigheter och anläggningar.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

AutomationsmontörGrundexamen inom el- och automationsbranschen

Automationsmontören Samu fick inspiration till ingenjörsstudierna

AutomationsmontörGrundexamen inom el- och automationsbranschen

Yrkesinstitutet öppnar många dörrar

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s