Billackerare

Den som har avlagt examen kan arbeta med reparation av skador inom fordonsbranschen samt utveckla sin yrkeskunskap och verksamhet. Enligt sina val kan hen arbeta med reparation av skador i en fordons- eller maskinverkstad, i en billackeringsverkstad eller på andra arbetsplatser och verksamhetsställen inom branschen.

De som specialiserar sig på att bli billackerare kan utföra grundning inför målning av karosskonstruktioner, grund- och reparationsmålningar samt ytbehandlingar.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s