Grundexamen i logistik

Busschaufför

En busschaufför som avlagt kompetensområdet för transportservice transporterar människor och gods och kör fordon från en plats till en annan på ett effektivt och säkert sätt och betjänar kunderna så bra som möjligt. Busschaufförer kan arbeta som anställda i organisationer eller företag som verkar inom transportbranschen eller annars sköter transporter eller i tjänst vid flygplatser, terminaler eller i lager eller vara självständiga företagare.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

BusschaufförGrundexamen i logistik

Familjebolaget gav gnistan att bli busschaufför

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s