Byggnadsplåtslagare

Byggnadsplåtslagare kan utföra plåtbeklädnad av tak och plåtfasader i byggnader enligt ritningar och monteringsanvisningar samt montera tunnplåtskomponenter för byggnaders fasader och montera takpapp, takpannor, profilelement och bandtäckning. De kan använda grundläggande verktyg för branschen, använda rätta arbetsmetoder och välja material med beaktande av monteringsplatsen.

De som avlagt grundexamen i husteknik arbetar som anställda i företag som utför VVS-entreprenader på byggplatser för nybyggen och för renovering. De monterar exempelvis rörledningar, varmvattenberedare, wc-stolar, vattenkranar och avloppssystem samt värmeledningar, anordningar för värmeproduktion, luftkonditioneringsapparater, hustekniska isoleringar, rörledningar och apparater i kylanläggningar samt plåtbeklädnad av tak och plåtfasader i byggnader. Arbete finns även inom underhåll av fastigheter samt som anställda i kommunala vatten-, avlopps- och energiverk.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

Byggnadsplåtslagare

Byggnadsplåtslagaren måste utveckla sin egen kompetens

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s