Grundexamen i husteknik

Byggnadsplåtslagare

En byggnadsplåtslagare som avlagt kompetensområdet för isolering och montering av byggnadsplåt kan utföra tunnplåtsarbeten vid montering och reparation av byggnaders klimatskal enligt ritningar och monteringsanvisningar samt montera tunnplåtskomponenter för byggnaders fasader och montera takpapp, takpannor, profilelement och bandtäckning.

De som avlagt grundexamen i husteknik arbetar som anställda i företag som utför VVS-entreprenader på byggplatser för nybyggen och för renovering. Arbete finns även inom underhåll av fastigheter, byggnadsproduktindustrin samt som anställda i kommunala vatten-, avlopps- och energiverk.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s