Grundexamen inom livsmedelsbranschen

Charkuterist

En person som avlagt kompetensområdet för köttbranschen tillverkar, förpackar och lagrar köttprodukter, följer och ställer in tillverkningsprocessen, använder maskiner och apparater samt sköter tvätt- och rengöringsfunktioner. En charkuterist tillverkar bl.a olika råköttsprodukter, hållbara korvprodukter, helköttsprodukter, kallrökta produkter och köttkonserver.

Charkuterister arbetar i ett företag inom köttbranschen eller livsmedelslokal, till exempel i köttstyckerier, inom tillverkning av köttprodukter eller i slakterier eller i uppgifter med hantering och försäljning av kött.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

CharkuteristGrundexamen inom livsmedelsbranschen

En charkuterist är proffs i hygien

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s