Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Datanätsinstallatör

En datanätsinstallatör kan installera kablage för datanät i enlighet med kundens krav och anvisningar. Hen beaktar konstruktioner och material som använts i datakommunikationsnät samt utför de mätningar och testningar som behövs för att säkerställa att systemet fungerar.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

DatanätsinstallatörGrundexamen i informations- och kommunikationsteknik

I arbetet som ICT-montör får man använda verktyg på ett mångsidigt sätt

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s