Diagnosmekaniker

Den som avlägger examen kan fokusera på delområdet för bilar, nyttofordon eller småmaskiner, i enlighet med sin valda examensbenämning.

En diagnosmekaniker fokuserar på kunskap om fordons elektriska system.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s