Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Elektronikmontör

En elektronikmontör kan utföra installations-, testnings- och servicearbeten i koppling till elektronikinstallationer. Hen kan hantera komponenter och material som behövs vid elektronikinstallationer på ett korrekt sätt samt använda de verktyg och mätinstrument som behövs.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

ElektronikmontörGrundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Elektronikmontören Joonatans studier bestod av intressanta projekt

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s