Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Fastighetsskötare

En fastighetsskötare som avlagt kompetensområdet för fastighetsskötsel kan ha hand om allmän skötsel och övervakning av en fastighet inom- och utomhus samt bedöma fastigheters allmänna tekniska kondition, funktion och säkerhet. Hen kan bedöma kvaliteten på inomhusluften i fastigheten, lokalisera funktionsstörningar i fastighetstekniska system och identifiera orsakerna till felen samt underhålla de vanligaste maskiner och utrustning för fastighetstekniska system.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s