Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Fastighetsskötare

En fastighetsskötare som avlagt kompetensområdet för fastighetsskötsel kan ha hand om allmän skötsel och övervakning av en fastighet inom- och utomhus samt bedöma fastigheters allmänna tekniska kondition, funktion och säkerhet. Hen kan bedöma kvaliteten på inomhusluften i fastigheten, lokalisera funktionsstörningar i fastighetstekniska system och identifiera orsakerna till felen samt underhålla de vanligaste maskiner och utrustning för fastighetstekniska system.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

FastighetsskötareGrundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Fastighetsskötaren har ett mångsidigt jobb

FastighetsskötareGrundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Fastighetsskötaren kan hantera olika slags maskiner

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s