Grundexamen i fiskeri

Fiskare

Fiskare kan fiska med de fångstredskap som är avsedda för yrkesfiske som företagare inom branschen eller som arbetstagare på ett fiskefartyg. De kan kyla ner och bearbeta fångsten till råvaror för fiskförädling eller för parti- och detaljförsäljning. De kan enligt anvisningar bygga fångstredskap avsedda för yrkesfiske samt reparera och underhålla dem.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

FiskareGrundexamen i fiskeri

Fiskaren gjorde hobbyn till ett yrke

FiskareGrundexamen i fiskeri

Fiskaren trivs på havet

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s