Grundexamen i fiskeri

Fiskeinstruktör

Fiskeinstruktörer kan guida och ge kundservice i ett fisketurismföretag, bland annat hantera fångsten hygieniskt enligt kundens önskemål och sätta upp ett läger, ordna med inkvartering och bespisning. De kan ta sig fram i fiskevattnen inom företagets verksamhetsområde och tryggt transportera kunderna till fiskeplatserna. De kan instruera kunderna i att lokalisera fisk, i val av bete och i användning av fiskeredskap. De kan underhålla och reparera fisketurismföretagets fiskeredskap, båtar och annan utrustning.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

FiskeinstruktörGrundexamen i fiskeri

Fiskeinstruktören producerar upplevelser åt kunderna

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s