Grundexamen i fiskeri

Fiskförädlare

Fiskförädlare behandlar fisk-, kräft-, och blötdjur för att tillverka produkter av dem med de maskiner och anordningar som används i fiskförädlingsindustrin. De kan ställa fram de produkter som saluförs på ett lockande sätt och se till att de bevarar si kvalitet. De kan förpacka och prissätta produkter och betjäna kunder samt ge dem råd om tillredning av fiskrätter.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s