Grundexamen i fiskeri

Fiskodlare

Fiskodlare arbetar i ett vattenbruksföretag där de arbetar med att anskaffa och hantera rom samt utföra de viktigaste arbetsuppgifterna i samband med yngeluppfödningen, både den inledande och fortsatta uppfödningen. De kan utföra den inledande bearbetningen av odlad fisk samt kyla ned och förpacka fisken. De kan använda de maskiner och anordningar som behövs för näringstillförsel till och skötsel av rom samt fiskar och kräftor som odlas.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s