Grundexamen i flygplansmekanik

Flygplansmekaniker

En flygplansmekaniker som avlagt kompetensområdet för flygplansmekanik kan söka sig till tjänster hos arbetsgivare inom luftfartsbranschen. Arbetsgivare i Finland är trafikflygbolag, flygplansserviceföretag, försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet och industrin inom luftfartsbranschen.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

FlygplansmekanikerGrundexamen i flygplansmekanik

Flygplansmekanikern sköter om planens flygvalbarhet

FlygplansmekanikerGrundexamen i flygplansmekanik

Flygplansmekaniker har ett ansvarsfullt arbete

FlygplansmekanikerGrundexamen i flygplansmekanik

Säkerheten är prioritet i flygplansmekanikers arbete

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s