Grundexamen i logistik

Flygplatsarbetare

En flygplatsarbetare som avlagt kompetensområdet för flygplatsservice underhåller byggnader på flygfältet samt flygplatsen och hanterar frakt. Det är en internationell bransch och den förutsätter att sakkunniga har ett brett kunnande och förmåga att utvecklas. Dessutom förutsätts det att de som arbetar inom branschen har förmåga att hantera olika slags bilar, arbetsmaskiner och anordningar, att de har informationstekniska färdigheter samt språkkunskaper.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s