Fordonsförsäljare

Den som avlagt grundexamen inom fordonsbranschen, kompetensområdet för försäljning har de grundläggande kunskaper som krävs för försäljnings- och kundbetjäningsuppgifter inom fordonsbranschen. Den som avlagt examen kan arbeta i uppgifter inom försäljning och kundbetjäning samt i sitt arbete beakta de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar fordonsbranschen. I försäljnings- och kundbetjäningsuppgifterna beaktar hen säkerheten i arbetet, riskhantering och mänskliga faktorer. Den som avlagt examen har en helhetssyn på fordonsbranschen och dess möjligheter samt sin egen roll som producent av kundorienterade tjänster och försäljning inom fordonsbranschen.

Den som avlagt examen kan arbeta som anställd, företagare eller enskild näringsidkare i organisationer och företag inom fordonsbranschen.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s