Grundexamen inom hästhushållning

Hästskötare

Hästskötare kan arbeta som självständiga arbetstagare eller företagare vid travstall, ridstall, stall som bedriver hästuppfödning eller i företag som tillhandahåller hästtjänster. Hästskötarna kan vara inriktade på skötsel eller skolning av travhästar, hästuppfödning, skoning, tillverkning av hästutrustning eller på tjänster för hobbyutövare.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

HästskötareGrundexamen inom hästhushållning

Hästarnas dagliga välmående är viktigt för hästskötaren

HästskötareGrundexamen inom hästhushållning

Inom hästbranschen kvarstår traditionerna trots att verktygen förändras

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s