Grundexamen inom hästhushållning

Hästskötare

Hästskötare kan arbeta som självständiga arbetstagare eller företagare vid travstall, ridstall, stall som bedriver hästuppfödning eller i företag som tillhandahåller hästtjänster. Hästskötarna kan vara inriktade på skötsel eller skolning av travhästar, hästuppfödning, skoning, tillverkning av hästutrustning eller på tjänster för hobbyutövare.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s