Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Hemvårdare

En hemvårdare som avlagt kompetensområdet för hemvårdsservice kan arbeta med matservice och hemstädningstjänster i kunders hem eller hemliknande institutioner. Dessutom kan en hemvårdare städa ett hem vid specialsituationer, sköta gårdar och utomhusområden, vårda kläder och textilier samt arbeta med assistans- och servicetjänster i kunders hem.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

HemvårdareGrundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

I hemvårdaryrket betonas viljan att hjälpa andra

HemvårdareGrundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Hemvårdare har mångsidiga arbetsmöjligheter

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s