Grundexamen inom byggnadsbranschen

Husbyggare

De som avlagt kompetensområdet för husbyggnad kan utföra arbeten i grundläggningsskedet vid husbyggande samt utföra ytter- och mellanväggsarbeten samt stomarbeten för yttertak och isoleringsarbete enligt planer och handlingar. De kan använda de grundläggande arbetsredskapen på en byggplats samt rätta arbetssätt och material och de kan arbeta kvalitetsmedvetet, initiativrikt samt service- och samarbetsvilligt.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

HusbyggareGrundexamen inom byggnadsbranschen

Det viktigaste i husbyggarens arbete är ett högklassigt slutresultat

HusbyggareGrundexamen inom byggnadsbranschen

Läroavtalsutbildning hjälper företag vaska fram guldkornen

HusbyggareGrundexamen inom byggnadsbranschen

Husbyggarens mångsidiga uppgifter

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s