Grundexamen i idrott

Idrottsledare

En idrottsledare kan vara specialiserad på motionsrådgivning som främjar hälsan, på träning och föreningsverksamhet eller på tjänsteproduktion inom idrott.

Idrottsledare arbetar som idrottsinstruktörer, motionsrådgivare, ledare av gruppmotion, gyminstruktörer, simövervakare, instruktörer för anpassad motion, främjare av arbetshälsa, tränare, ledare av eftermiddagsverksamhet, ledare och producenter av motionsupplevelser samt som personliga tränare. Vanliga arbetsmiljöer är till exempel idrottsväsendet inom kommunerna, gym, simhallar, idrottsföreningar och -organisationer, idrottsinstitut, företag och andra organisationer som producerar motionstjänster. En idrottsledare kan också vara självständig yrkesutövare.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

IdrottsledareGrundexamen i idrott

Tränaren sporrar andra framåt

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s