Grundexamen inom träindustrin

Industriträbyggare

En industriträbyggare som avlagt kompetensområdet för träbyggnadsindustrin arbetar i processer för tillverkning av träkonstruktioner och deras delar, såsom CLT-, timmer- och andra massiva träkonstruktioner samt element av trä och andra vidareförädlade produkter. Arbetsuppgifterna kan gälla tillverknings-, monterings- och utrustningsuppgifter, programmering och drift av en CNC-maskin, 3D-modellering.

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s