Grundexamen i instrumentvård

Instrumentvårdare

Instrumentvårdare kan arbeta på arbetsplatser där det utförs arbeten och produceras tjänster som gäller bekämpning av olika infektioner, rengöring, desinfektion, förpackning och sterilisering. De kan arbeta inom social- och hälsovården, till exempel instrumentvårdscentraler, operations- och anestesiavdelningar, endoskopienheter, laboratorier, akut-, dialys- och förlossningsavdelningar, polikliniker, läkemedelsförsörjning och munhälsovårdsenheter. Instrumentvårdare kan också arbeta i instrumentvårdsenheter i läkemedelsindustri, kemiska industrin och livsmedelsindustrin samt i andra kliniska verksamhetsmiljöer, såsom veterinärstationer, smådjurskliniker och försöksdjursanläggningar.

Via intervjuerna och videorna nedan kan du kika på de studerandes och proffsens vardag. Intervjuerna är endast smakbitar och plockningar – det finns lika många karriärberättelser som det finns människor.

InstrumentvårdareGrundexamen i instrumentvård

Instrumentvårdarens arbete kräver noggrannhet

C Yrken som börjar med bokstaven %s

D Yrken som börjar med bokstaven %s

E Yrken som börjar med bokstaven %s

G Yrken som börjar med bokstaven %s

N Yrken som börjar med bokstaven %s

Y Yrken som börjar med bokstaven %s